Punkty poboru

Studnie i hydranty podziemne do użytku górskiego

flake-white.svg

Podczas projektowania punktów poboru DEMACLENKO zwraca szczególną uwagę na kwestię instalacji i konserwacji, ale także na bezpieczeństwo i wygodę pracy. DEMACLENKO oferuje studnie betonowe (seria C) lub studnie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (seria F).

Oba typy są idealne do zastosowania w sektorze naśnieżania. Prefabrykacja części umożliwia ich szybki i łatwy montaż na placu budowy, a tym samym nadają się do każdego rodzaju podłoża. Specjalny kształt studni zapewniający dużą wewnętrzną przestrzeń, co umożliwia przyjemną pracę. 

W studniach znajdują się podwójne włazy, dzięki czemu jeden z nich służy wyłącznie jako wejście, podczas gdy drugi, dzięki połączeniu kołnierzowemu zapewnia dostęp począwszy od armatek śnieżnych mobilnych poprzez lance po armatki śnieżne na wieżach lub wysięgnikach. Oddzielny fundament nie jest już potrzebny. Ponadto studnie zawierają wszystkie połączenia dla wody, powietrza, kabli elektrycznych i kabli transmisji danych. Z tego powodu studnie DEMACLENKO oferują fantastyczny poziom wygody i elastyczności.

cod02338.jpg

STUDNIE I HYDRANTY

Studnia FRP dostępna w różnych wersjach (z / bez podłoża, 1/2 sekcji, beton zbrojony/lekki). 

Może być doposażona odpowiednio do indywidualnych potrzeb, jest w pełni montowalna, ma bardzo niską wagę.

Podłączenia dla zasilania wodnego, elektrycznego i transmisji danych. Przeznaczony przede wszystkim dla mobilnych armat śnieżnych.

Przegląd

Projektowanie

Zbiornik wodny

Stacja pomp

System chłodzenia

Stacja kompresorów

Rurociągi

Studnie i hydranty podziemne do użytku górskiego

Oprogramowanie sterujące