Zbiornik wodny

Niezawodny magazyn wody dla całego systemu naśnieżania

flake-white.svg

Zbiorniki zapewniają niezbędny stały dopływ wody do systemu, a zatem gwarantują stałą dostępność wody przez krótki czas naśnieżania.

Strumień/rzeka: rzeka dostarcza nasz najważniejszy surowiec: wodę. Woda potrzebna do produkcji śniegu jest pobierana z pobliskich rzek lub strumieni przez różne urządzenia pompujące.

Zbiornik: Podczas produkcji śniegu musi być zapewniona dostępność wody, aby można było wykorzystać każdą minutę okresu naśnieżania. DEMACLENKO tworzy ogromną gamę rozwiązań - od małych zbiorników po duże o pojemności do 400.000 m³ 

Cyrkulacja: Ta technika służy do utrzymania powierzchni wody w stanie wolnym od lodu, obniżenia temperatury wody i zapobiegania powstawaniu glonów latem. System napowietrzania jeziora DEMACLENKO jest zaplanowany i dostosowany do każdego sztucznego jeziora.

Przegląd

Projektowanie

Zbiornik wodny

Stacja pomp

System chłodzenia

Stacja kompresorów

Rurociągi

Studnie i hydranty podziemne do użytku górskiego

Oprogramowanie sterujące