PROJEKTOWANIE

Podstawa idealnych rozwiązań

flake-white.svg

Obejmuje graficzne przedstawienie tras narciarskich lub systemu naśnieżania i stanowi podstawę do zaprojektowania i rozwinięcia koncepcji. Po zdefiniowaniu obszarów, które mają być pokryte śniegiem, rozmieszczenie przepompowni, rurociągów i armatek śnieżnych jest projektowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Zapewnia to przejrzystą podstawę dla całego projektu. Dzięki ścisłym procedurom kontroli jakości, eksperci z DEMACLENKO przeprowadzą Cię przez cały projekt.

Przegląd

Projektowanie

Zbiornik wodny

Stacja pomp

System chłodzenia

Stacja kompresorów

Rurociągi

Studnie i hydranty podziemne do użytku górskiego

Oprogramowanie sterujące