Oprogramowanie sterujące

Zautomatyzowany system nasnieżania z innej perspektywy

flake-white.svg

DEMACLENKO opracowała specjalny system sterowania systemem naśnieżania, uzupełniony o kontrolę armat śnieżnych, stacje pomp i wieże chłodnicze. snowVisual posiada inteligentny interfejs użytkownika, który pozwala kontrolować i monitorować system bez przerw czasowych. Po osiągnięciu niezbędnych warunków do naśnieżania, Snowvisual 4.0 niezwłocznie uruchamia armatki śnieżne.

System naśnieżania w zasięgu wzroku: oprogramowanie snowVisual DEMACLENKO zapewnia dostęp nie tylko do armat śnieżnych czy lanc, ale także do całego systemu, z dowolnego miejsca. Szczegółowe powiększanie umożliwia sprawdzenie indywidualnych armat/lanc śnieżnych, stacji pogodowych i pompowni w czasie rzeczywistym. Dostępne są dwa pulpity: pierwszy obrzuje rzut mapy, drugi poszczególne elementy systemu nasnieżnaia. Filtry umożliwiają szybkie i efektywne sortowanie.

Wszystko pod kontrolą: snowVisual gwarantuje, że parametry, takie jak temperatura wody i ciśnienie wody w w armatce/lancy oraz zużycie wody i energii elektrycznej w pompowni, są regularnie aktualizowane. Optymalne zarządzanie zasobami zapewnia wysokiej jakości naśnieżanie.

Raportowanie: snowVisual posiada szczegółową funkcję raportowania, umożliwiającą analizę systemu w dowolnym momencie. W ten sposób można poprawić sekwencje produkcyjne i znacznie skrócić czas i koszty związane z ustawianiem systemu naśnieżania. Np. ilość śniegu wytwarzanego na daną studnię może być mierzona i analizowana z dużą dokładnością

Przegląd

Projektowanie

Zbiornik wodny

Stacja pomp

System chłodzenia

Stacja kompresorów

Rurociągi

Studnie i hydranty podziemne do użytku górskiego

Oprogramowanie sterujące