System chłodzenia

Idealna temperatura wody dla wydajnego naśnieżania

flake-white.svg

System chłodzenia obniża temperaturę wody i zwiększa sprawność systemu naśnieżania. Zimniejsza woda poprawia naśnieżanie i wydajność armat śnieżnych, optymalizując w ten sposób efektywność energetyczną.

System chłodzenia, zbiornik ciepłej wody i zbiornik zimnej wody: W idealnej sytuacji woda przpompowywana jest ze zbiornika wyrównawczego lub zbiornika ciepłej wody do wieży chłodniczej. Dzięki specjalnej siatce o strukturze plastra miodu i przeciwprądowi powietrza, woda jest wydajnie chłodzona przed wpłynięciem dozbiornika zimnej wody. Rozwiązania opracowane przez DEMACLENKO, takie jak rozmieszczenie i ustawienie wież chłodniczych w pobliżu zbiornika, dowiodły swojej skuteczności we wszystkich systemach na całym świecie. System chłodzenia obniża temperaturę wody i zwiększa efektywność systemu naśnieżania. Zimniejsza woda poprawia produkcję śniegu i wydajność armatek śnieżnych, optymalizując w ten sposób efektywność energetyczną.

Przegląd

Projektowanie

Zbiornik wodny

Stacja pomp

System chłodzenia

Stacja kompresorów

Rurociągi

Studnie i hydranty podziemne do użytku górskiego

Oprogramowanie sterujące

#demaclenko_thefutureofsnow