JAKOŚĆ I ETYKA

flake-white.svg

"Oferowanie najwyższej jakości i niezawodności" - to podstawowe założenie jest mocno zakorzenione w DEMACLENKO i napędza nas do codziennej pracy. Profesjonalne zarządzanie jakością w naszej firmie, sprawia że nie jest to pusta obietnica, to podążanie w kierunku ciągłego doskonalenia.

Nasze standardy są certyfikowane przez normę ISO 9001:2015, najbardziej rozpowszechnioną normę w zarządzaniu jakością, w kraju i na świecie. Certyfikat ten przyznawany jest przez niezależną firmę certyfikacyjną i gwarantuje niezależne potwierdzenie, że wszystkie wymagania normy ISO 9001 są całkowicie wdrożone i zweryfikowane podczas skrupulatnych, corocznych audytów. Równolegle przeprowadzane są również regularne kontrole wewnętrzne w poszczególnych działach, w celu jak najbardziej efektywnego, dostosowanego do zachodzących zmian i płynnego kształtowania procedur.

PRZEGLĄD