Ciasteczka stosowane są po to, aby przygotować dla użytkownika sieci najlepsze ustawienia naszej strony. Oprócz tego ciasteczka są wykorzystywane przez osoby trzecie, aby użytkownikowi strony przygotować spersonalizowane informacje reklamowe. Przez wejście na naszą stronę, użytkownik zgadza się na zainstalowanie ciasteczek na swoim komputerze. Dalsze informacje o ciasteczkach i ich deaktywacji znajdziecie Państwo poniżej.
 
 
 

Polityka prywatności

 
Polityka prywatności
 
 
Polityka prywatności strony internetowej
 
Administrator
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej jest DEMACLENKO IT SRL. Informacje o nas znajdziesz w dziale informacji prawnych. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Twoje dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Rodzaj gromadzenia danych i cel przetwarzania
Demaclenko IT Ltd przetwarza wyłącznie te dane, które odwiedzający stronę udostępnił z własnej woli. Nie można poruszać się po stronie internetowej bez podawania danych osobowych i informacji. Każdy odwiedzający może udostępniać dane osobowe w sposób ograniczony, aby móc korzystać tylko z określonych usług. Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie w odniesieniu do usług opisanych w dostarczanych przez nas informacjach.
Odwiedzający stronę interetową mogą przekazywać swoje dane w następujący sposób:
prenumerata biuletynu
rejestracja na wydarzenia/szkolenia
przesłanie CV
wysyłając zapytanie odnośnie usług, produktów, ofert, kosztorysów
kupując usługi, produkty lub bony

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe nie są przekazywane innym firmom. Jednak dane osobowe mogą zostać przekazane, o ile będą wymagały tego przepisy prawa, sądy lub inne organy i instytucje.
Intencją Demaclenko Ltd nie jest gromadzenie danych osobowych wrażliwych lub sądowych na swojej stronie internetowej.
Dane wrażliwe w rozumieniu art. 4 RODO 2016/679 to dane osobowe dotyczące płci, pochodzenia etnicznego, poglądów religijnych, filozoficznych lub innych, opinii politycznych, przynależności do partii politycznych, związków, stowarzyszeń lub organizacji o tle religijnym, filozoficznym lub związkowym i szczegóły dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej. W rozumieniu art. 4 RODO 2016/679 dane wrażliwe to dane, które mogą prowadzić do wniosku, że podmiot danych podlega środkom opartym na art. 3 ust. 1 od a) do o) i r) do ) D.P.R. 313 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie rejestru karnego, rejestru przestępstw administracyjnych w związku z przestępstwami kryminalnymi lub powiązanym postępowaniom sądowym lub podmiotem danych będącym oskarżonym lub podejrzanym w rozumieniu art. 60 i 61 kodeksu postępowania karnego. Zalecamy, aby nie podawać takich informacji na naszej stronie internetowej. Jeżeli jest to nieuniknione (na przykład w przypadku klasyfikacji grup osób chronionych, w postaci życiorysu do celów związanych z zatrudnieniem, w odpowiedzi na ofertę zatrudnienia lub jako wyraz zainteresowania spotkania z naszą firmą), prosimy o przesłanie do nas pocztą szczegółowej deklaracji dostępnej w dziale "Curriculum Vitae" na tej stronie. W tym celu prosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych poufnych danych osobowych.

Udział usług i treści stron trzecich
Google Analytics, lokalizator adresów IP Google, Mapy Google, Google Maps Distance Api, Google reCAPTCHA
Właściciel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Treści z YouTube
Właściciel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sieć społecznościowa Facebook
Właściciel: Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA
Sieć społecznościowa Google Plus
Właściciel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sieć społecznościowa Instagram
Właściciel: Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA
Twitterowa sieć społecznościowa
Właściciel: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland
Vimeo
Właściciel: Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011
Dodatkową zawartość zewnętrzną można załadować za pomocą widżetów i elementów iframe. Aby uzyskać dostęp do pełnej listy, wiadomość e-mail należy wysłać na adres privacy@demaclenko.com.

Linki do stron internetowych stron trzecich
Strona internetowa www.demaclenko.com zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są zarządzane w rozumieniu powyższych dyrektyw dotyczących ochrony danych.

Przechowywanie i usuwanie danych
Informacje i dane osobowe zebrane na tej stronie, w tym te udostępnione dobrowolnie przez odwiedzającego w celu otrzymania materiałów informacyjnych lub innych przesyłek, udostępnionych w zapytaniach kontaktowych, "Biuletynie", "Praca" i "Kup Online" ", są zatrzymywane wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi i tylko przez czas absolutnie niezbędny do realizacji tego celu. Po dostarczeniu usługi, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych w Demaclenko Ltd, dane są usuwane, z zastrzeżeniem wymogów agencji rządowych lub wymogów prawnych dotyczących przechowywania.

Prawa
Zgodnie z art. 15 RODO 2016/679 osoba, której dotyczą dane, ma prawo w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych zgromadzonych na tej stronie internetowej; może je poprawić, zaktualizować lub usunąć, a także może dochodzić innych praw zadeklarowanych przez prawo. W tym celu konieczny jest kontakt z administratorem danych pod adresem: privacy@demaclenko.com.

Ochrona danych
Demaclenko Ltd podjęło wszystkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony danych osobowych przed ich wypływem i nadużyciem. Demaclenko Ltd chroni Twoje dane osobowe za pomocą  międzynarodowych norm, które uniemożliwiają:
nieautoryzowany dostęp
nieuprawnione użycie i rozpowszechnianie
nieautoryzowane zmiany
utratę i nieumyślne lub niezgodne z prawem zniszczenie danych

Pliki cookie / reklamy
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze w przypadku odwiedzenia niektórych witryn. Ta strona internetowa, w tym jej poddomeny, wykorzystują pliki cookie; zawsze wymagana jest zgoda użytkownika, jeżeli jest to wyraźnie wymagane przez prawo lub inne obowiązujące przepisy. Korzystanie z plików cookie ułatwia nawigowanie po stronie internetowej i umożliwia spersonalizowanie informacji przesyłanych do użytkownika. Ponadto systemy są wykorzystywane do celów bezpieczeństwa i celów statystycznych czyli zbierania informacji o użytkowniku, takich jak jego adres IP, przeglądarka i używany system operacyjny i / lub witryny odwiedzane przez użytkownika. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera, tabletu lub smartfona.
Pliki cookie generowane przez www.demaclenko.com nie zawierają żadnych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika; zawierają tylko zaszyfrowane dane.

Szczegóły wykorzystania danych osobowych
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, jak określone sekcje tej strony internetowej działają:
Sekcja Formularz kontaktowy
Sekcja "Formularz kontaktowy" na tej stronie oferuje możliwość zapytania o produkty, usługi, oferty, udział w wydarzeniach i szkoleniach. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów, o których mowa powyżej, przez osoby specjalnie upoważnione do tego i zgodnie z rutynowymi procedurami zarządzania wewnętrznego.
Sekcja Zakupy online
Dział zakupów tej strony internetowej oferuje możliwość zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów, o których mowa powyżej, przez osoby specjalnie upoważnione do tego i zgodnie z rutynowymi procedurami zarządzania wewnętrznego.
W tym celu użytkownik musi wprowadzić wymagane dane; w przeciwnym razie zostanie wykluczony ze sprzedaży online. Zakup jest również uzależniony od wyraźnej zgody, poprzez zaznczenie właściwego pola akceptującego politykę prywatności i warunki sprzedaży firmy.
Dział Newsletter
Jeśli odwiedzający naszą stronę chciałbyś otrzymywać nasz biuletyn, musisz wprowadzić swoje dane osobowe w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Zebrane dane służą do wysyłki biuletynu w rozumieniu deklaracji w przypisie do formularza.
Sekcja Praca
Sekcja Praca na tej stronie oferuje możliwość wyrażenia zainteresowania zatrudnieniem w naszej firmie i / lub odpowiedzi na ogłoszenie o pracę dla wolnych lub nowo utworzonych stanowisk. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów, o których mowa powyżej, przez osoby specjalnie upoważnione do tego i zgodnie z rutynowymi procedurami zarządzania wewnętrznego.

Osoby niepełnoletnie (16 lat)
Witryna Demaclenko Ltd, która jest regulowana powyższymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, nie jest przeznaczona do użytku nieletnich. Zdajemy sobie sprawę z konieczności ochrony danych, które dotyczą nieletnich, w szczególności w środowisku online. Dlatego nie zbieramy i nie przechowujemy tych danych, za wyjątkiem danych przekazanych w sposób nieumyślny.
Informacje ogólne.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
DEMACLENKO IT LTD
Griesbruck 14 / B - Neidegg
I-39043 Chiusa
Tel. +39 0472 061601
privacy@demaclenko.com
 
Polityka prywatności dla klietów i dostawców
 
 
Polityka prywatności dla aktualnych/byłych pracowników, stażystów i kandydatów
 
 
Wnioski polityka prywatości