We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Water supply

Zbiornik: Niezawodne gromadzenie wody dla całego systemu naśnieżania

Zbiorniki są idealnym rozwiązaniem dla terenów z małą ilością wody.

Zbiorniki stale zapewniają niezbędny dopływ wody do systemu, a tym samym gwarantują stałą dostępność wody w krótkim okresie naśnieżania.

  Strumień / rzeka: dostarczają nasz najważniejszy surowiec: wodę. Woda potrzebna do produkcji śniegu jest wychwytywana z pobliskich rzek lub strumieni przez różne urządzenia pompujące.

    Zbiornik: dostępność wody musi być zagwarantowana podczas produkcji śniegu, aby można było wykorzystać każdą minutę okresu naśnieżania. DEMACLENKO tworzy ogromną gamę rozwiązań - od małych zbiorników po duże zbiorniki o pojemności nawet do 400 000 m3 (105 688 000 galonów)

      Cyrkulacja: stosowana, aby utrzymać powierzchnię wody wolną od lodu, obniżyć temperaturę wody, a latem w celu profilaktyki tworzenia się glonów. System napowietrzania zbiornika DEMACLENKO jest zaplanowany i dostosowany do każdego sztucznego zbiornika.